Diagnos

Allergitester kan bidra till att identifiera ämnen som kan utlösa allergier och ligga till grund för en fungerande allergibehandling. Det finns två typer av allergitester: ett serum- (blod) test och ett hudtest.

Våra allergitester – Artuvetrin Serumtest och Artuvetrin Intradermaltest – ligger långt framme när det gäller känslighet och specificitet.

 • Snabba, specifika och pålitliga resultat
 • Lämpliga för hundar, katter och hästar
 • Branschledande svarstid för serumtest – resultat vanligen klara inom 2 vardagar efter att testet kommit fram till vårt laboratorium
 • 100% överensstämmelse mellan screeningtest och allergipaneltest
 • Paneler avsedda för två skilda regioner
 • Lättöverskådliga provresultat
 • Rekommendation för skräddarsydd, allergenspecifik immunterapi
 • Gratis, förstklassigt stöd från våra veterinärer och allergiexperter

Identifiering av orsaken till allergi

Allergitester kan bidra till att identifiera ämnen som kan utlösa allergier och ligga till grund för en fungerande allergibehandling. Det finns två typer av allergitester: ett serum- (blod) test och ett hudtest.

Våra allergitester – Artuvetrin Serumtest och Artuvetrin Intradermaltest – ligger långt framme när det gäller känslighet och specificitet.

 • Snabba, specifika och pålitliga resultat
 • Lämpliga för hundar, katter och hästar
 • Branschledande svarstid för serumtest – resultat vanligen klara inom 2 vardagar efter att testet kommit fram till vårt laboratorium
 • 100% överensstämmelse mellan screeningtest och allergipaneltest
 • Paneler avsedda för två skilda regioner
 • Lättöverskådliga provresultat
 • Rekommendation för skräddarsydd, allergenspecifik immunterapi
 • Gratis, förstklassigt stöd från våra veterinärer och allergiexperter

Artuvetrin Serumtest

Artuvetrin Serumtest kan identifiera ett stort antal inomhus- och utomhusallergener. De specifika europeiska panelerna (nordväst- och sydeuropeisk panel) innehåller allergener som är kliniskt relevanta och förekommer i dessa områden och inkluderar även Malassezia. Båda panelerna har utvecklats i nära samarbete med veterinärmedicinska dermatologer.

Vi erbjuder Artuvetrin screening och Artuvetrin allergipanel. Screeningtestet visar om det finns allergen-specifika IgE-antikroppar, utan att specificera det enskilda resultatet för alla de allergener som testats. Vid positivt resultat på screeningen kan resultatet för de enskilda allergenerna begäras – Artuvetrin allergipanel.

Artuvetrin allergipanel ger detaljerad information om de enskilda resultaten för alla de allergener som testas. Dessa resultat är lätta att tolka och åtföljs av en tydlig förklaring. Först när man gjort denna detaljerade panel är det möjligt att ta fram en allergen-specifik immunterapi.

Ladda ner beställningsformulär till Artuvetrin serumtest

Senaste tekniken för allergitestning

Artuvetrin Serumtest använder mycket specifika monoklonala antikroppar från rekombinant hund- och häst-IgE (rIgE). Denna rIgE har använts till att framställa och klona valda hybridom, vilket möjliggjort framställning av nya monoklonala antikroppar speciellt mot Fc-delen av IgE. Dessa monoklonala antikroppar känner igen specifika IgE-epitoper. Tack vare dessa framsteg har vi nu tillgång till mer specifika och sensitiva allergitester för hundar, katter och hästar.

Hundar och katter:

 • 3 monoklonala antikroppar (OLYGO.3mAb) för högre specificitet och sensitivitet
 • 100% överensstämmelse mellan screeningtest och paneltest
 • Paneler sammansatta speciellt för Europa (nordvästlig och sydlig panel) och som inkluderar Malassezia

Hästar:

 • Häst-specifik antikropp för högre specificitet och sensitivitet
 • 100% överensstämmelse mellan screeningtest och paneltest
 • Specialutvecklad hästpanel inkluderande insekter

Artuvetrin intradermaltest

Artuvetrin Intradermaltest visar vilka ämnen som patienten är allergisk mot genom att injicera små mängder av olika allergener i patientens hud. Resultatet avläses genom att studera de lokala reaktionerna där respektive allergen sprutats in.

Med hjälp av patientens anamnes är det möjligt att utföra ett intradermaltest med de mest relevanta allergenerna. Vi har cirka 80 olika allergener till detta test.

Innan intradermaltestet utförs ska medicinering som kan påverka allergierna och klådan – vilket omfattar prednison, ciklosporin och antihistamin – sättas ut under 2 – 6 veckor. Intradermaltestet görs på patientens laterala bröstkorg efter noggrann rakning av en ruta hud.

En liten kvantitet (0,05 ml) av allergener respektive kontrollösning (positiv och negativ kontroll) sprutas in i huden på olika ställen. Efter 15–20 minuter tittar man om det uppstått svullnad på någon av injektionsplatserna på huden (bulformation). Om djuret är allergiskt mot det injicerde ämnet kommer en inflammatorisk reaktion att uppstå i huden i form av en svullnad. Svullnadens omfattning jämförs med den positiva och negativa kontrollen. På detta sätt är det möjligt att avgöra vilka ämnen som djuret är allergiskt mot. Självklart kan ett djur vara allergiskt mot flera ämnen.

Ladda ner beställningsformulär till Artuvetrin intradermaltest

Ladda ner bipacksedel till Artuvetrin intradermaltest

Artuvetrin Testkit

Eftersom vi har ca 80 enskilda allergener för hudtest kan du sätta samman ditt eget hudtest. Du kan också använda vårt föreslag till testuppsättning:

 • Negativ kontroll
 • Positiv kontroll
 • Gräspollenblandning
 • Trädpollenblandning 1
 • Trädpollenblandning 2
 • Ogräspollenblandning
 • Tyrophagus putrescentiae (Förrådskvalster)
 • Derm.farinae (Am. husdammkvalster)
 • L.destructor (Spannmålskvalster)
 • Derm.Pteronyssinus (Eu.husdammkvalster)
 • Acarus siro (Förrådskvalster/Mjölkvalster)
 • Kattepitel
 • Mögelsvampmix 1
 • Loppallergen

Så här gör man ett intradermaltest

Innan man gör Artuvetrin intradermaltest ska man se till att patienten inte står på någon medicin som kan påverka testresultatet. Behandling med immunsuppressiva medel som steroider och antihistaminer måste avbrytas minst 2–6 veckor före testet, beroende på medicinen. Testet ska göras på den laterala bröstväggen efter att huden rakats noggrant på testområdet. I detta område måste huden vara oskadad.

Huvudstegen är enligt följande:

 1. Raka försiktigt hundens laterala bröstvägg. Testet måste utföras på oskadad hud.
 2. Numrera injektionsställena på hundens hud med en märkpenna eller liknande med intervaller på 2,5 cm.
 3. Fyll sprutorna med de olika allergenerna respektive kontrollösningarna.
 4. Ge 0,05 ml av varje allergen resp. kontrollösning intrakutant (en bubbla kommer att uppstå efter injektionen) där numret på allergenen/sprutan motsvarar det nummer som är skrivet på huden.
 5. Läs hudreaktion efter 15–20 minuter genom att märka ökningen i utslaget med en märkpenna eller penna.

Tolkning av intradermaltest

Reaktionerna mäts efter 15 minuter men inte senare än efter 20 minuter. Den förstorade bulan märks med en hudmärkpenna eller liknande. För att kunna utvärdera resultatet kan man använda en linjal.

Reaktionen på den negativa kontrollen är normalt 0 mm.

Allergener med en buldiameter på mer än halva bulan orsakad av den positiva kontrollen (eller halva diametern av den “positiva” bulan minus den “negativa” bulan) ska ses som positiv.

När man utvärderar positiva reaktioner är storleken och formen på bulan viktig, men det är precis lika viktigt att kontrollera huruvida allergenen i fråga är relevant eller ej.

När man tolkar positiva reaktioner är det dessutom viktigt att inse att indirekt kontakt (t.ex. kläder efter en ridlektion) kan leda till relevanta, specifika reaktioner.