De kan inte berätta vad de är allergiska mot. Det är där vi kommer in.

Hudåkommor och allergier

Vad är en allergi?

Precis som människor kan hundar, katter och hästar också vara allergiska. De immunologiska mekanismerna som ligger bakom allergier hos hundar, katter och hästar är i princip desamma som hos människor. Allergi är ett tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Överkänsligheten orsakas av ett fel i djurets immunsystem. De ämnen som orsakar allergi – allergener – omfattar pollen, dammkvalster, mögel, mjäll, insekter och foder.

Läs mer om allergier

Vad är klådtröskeln?

Klådtröskeln har överskridits när djuret börjar klia sig. Klådtröskeln är unik för varje patient. Ett djur som är allergiskt mot dammkvalster kan vara symptomfritt tills djuret utvecklar en ny allergi mot t.ex. pollen. Kvalsterallergin kanske inte orsakar tillräckligt obehag i sig självt för att djuret ska börja klia sig men den sammanlagda effekten av två allergier kan få djuret att gå över klådtröskeln. Detta kan leda till påtaglig klåda.

Hund

Allergi hos hundar visar sig ofta som en hudåkomma som kallas atopisk dermatit. Upp till 15% av alla hundar lider av atopisk dermatit. Atopi är en ärftlig form av allergi mot pollen från växter (t.ex. gräs, örter, träd), mögel-/jästsvamp eller olika damm- och förrådskvalster.

De första symptomen visar sig normalt då hunden är 1–3 år gammal (cirka 75% av alla fall). I enstaka fall visar sig symptomen hos djur under 6 månaders ålder.

Läs mer om hundallergier

Katt

Precis som hundar kan katter också drabbas av atopisk dermatit. De blir allergiska mot samma saker. Allergi hos katt kan även ge luftvägssymptom.

Läs mer om kattallergier

Häst

Precis som hundar och katter kan även hästar vara allergiska. Allergi hos häst orsakas ofta av insekter eller ört-, gräs- och trädpollen. Andra ämnen som kan utlösa allergier är dammkvalster, foder och mögel som finns i fuktigt hö eller halm. Hästar kan drabbas av såväl hud- som luftvägssymptom.

Läs mer om hästallergier

Foderallergier

Symptomen hos ett atopiskt djur och ett som lider av foderallergi kan vara förvillande lika. Utöver klåda och öroninflammationer är det vanligt med frenetiskt slickande av tassarna och magproblem som diarré och kräkningar hos djur med foderallergi. Symptomen uppträder året om.

Läs mer om matallergier

Allergitestning

En korrekt allergidiagnos kräver en grundlig klinisk undersökning vilket omfattar en komplett dermatologisk anamnes. Stort kunnande och erfarenhet är oumbärligt när det gäller att skilja mellan allergier och klåda av annan orsak. Alla andra orsaker till klåda måste uteslutas innan diagnosen allergi kan ställas. När andra orsaker till symptomen har kunnat elimineras bör allergitestning övervägas.

Läs mer om allergitestning

Allergibehandling

Det bästa behandlingsalternativet vid atopi är immunterapi. Metoden är säker och effektiv även vid livslång behandling, vilket rekommenderas. När man identifierat vad hunden, katten eller hästen är allergisk mot med hjälp av våra tester startas immunterapi upp vilket successivt kommer att åtgärda de immunologiska orsakerna till allergin och därmed få den under kontroll.

Läs mer om allergibehandling

Artuvetrin Therapy

För djur som har symptom i cirka 3 månader eller mer av året bör allergenspecifik immunterapi som t.ex. Artuvetrin Therapy övervägas. Behandlingen bidrar till att tillståndet hålls under kontroll och att symptomen minskar avsevärt eller till och med försvinner.

Läs mer om immunterapi

Annan behandling vid allergi

Det finns ett antal olika mediciner som kan bidra till att hålla ditt djurs allergisymptom under kontroll. Vår rekommendation är att använda dessa mediciner tillsammans med immunterapi för att säkerställa att ditt djur får en snabb symptomlindring, men med det långsiktiga målet att endast behandla med immunterapi. Allergenspecifik immunterapi är en säker, effektiv och långsiktig behandling. Immunterapi är den enda behandling som är riktad mot den immunologiska orsaken till allergin och inte bara mot symptomen.

Läs mer om kortsiktiga allergibehandlingar