Diagnos

En korrekt allergidiagnos kräver en grundlig klinisk undersökning vilket omfattar en komplett anamnes. Klinisk expertis och erfarenhet är oumbärlig när det gäller att särskilja allergier från klåda av annan orsak. Alla andra kända orsaker till klåda måste elimineras innan diagnosen atopi kan fastställas. När detta gjorts bör allergitestning övervägas.

Anamnesen kan bland annat omfatta en beskrivning av sovplatsen (golvbeläggning, kuddar, filtar osv.), fodret (foderallergier) och närvaron av andra djur (atopi på grund av djurepitel). Effekten av tidigare utskriven behandling kan också ge värdefull information.

Identifiering av orsaken till allergi

Allergitester kan bidra till att identifiera ämnen som kan utlösa allergier och ligga till grund för en fungerande allergibehandling. Det finns två typer av allergitester: ett serum- (blod) test och ett hudtest. Din veterinär kan tala om vilket test som ska göras.

Våra allergitester – Artuvetrin Serumtest och Artuvetrin Intradermaltest – ligger långt framme när det gäller känslighet och specificitet.

  • Snabba, specifika och pålitliga resultat
  • Lämpliga för hundar, katter och hästar
  • Branschledande svarstid för serumtest – resultat vanligen klara inom 2 vardagar efter att testet kommit fram till vårt laboratorium
  • 100% överensstämmelse mellan screeningtest och allergipaneltest
  • Paneler avsedda för två skilda regioner
  • Lättöverskådliga provresultat
  • Rekommendation för skräddarsydd, allergenspecifik immunterapi
  • Gratis, förstklassigt stöd från våra veterinärer och allergiexperter

Artuvetrin Serumtest

Artuvetrin Serumtest kan identifiera ett stort antal inomhus- och utomhusallergener. De specifika europeiska panelerna (nordväst- och sydeuropeisk panel) innehåller allergener som är kliniskt relevanta och förekommer i dessa områden och inkluderar även Malassezia. Båda panelerna har utvecklats i nära samarbete med veterinärmedicinska dermatologer.

Vi erbjuder Artuvetrin screening och Artuvetrin allergipanel. Screeningtestet visar om det finns allergen-specifika IgE-antikroppar, utan att specificera det enskilda resultatet för alla de allergener som testats. Vid positivt resultat på screeningen kan resultatet för de enskilda allergenerna begäras – Artuvetrin allergipanel.

Artuvetrin allergipanel ger detaljerad information om de enskilda resultaten för alla de allergener som testas. Dessa resultat är lätta att tolka och åtföljs av en tydlig förklaring. Först när man gjort denna detaljerade panel är det möjligt att ta fram en allergen-specifik immunterapi.

Artuvetrin Intradermaltest

Artuvetrin Intradermaltest visar vilka ämnen som hunden är allergisk mot genom att små mängder av olika allergener injiceras i hundens hud. Resultatet avläses genom att studera de lokala reaktionerna där respektive allergen sprutats in.
Med hjälp av patientens anamnes är det möjligt att utföra ett intradermaltest med de mest relevanta allergenerna. Vi har cirka 80 olika allergener till detta test.