Symptomatisk behandling

Det finns ett antal alternativ till kortvariga läkemedel som kan bidra till att lindra ditt husdjurs allergisymptom. Vår rekommendation är att använda dessa produkter tillsammans med Artuvetrin Therapy så att ditt husdjur inte lider för mycket men med det långsiktiga målet att endast administrera naturliga allergibehandlingar – immunterapi – för ditt husdjurs tillstånd. Artuvetrin Therapy är en säker, effektiv och långsiktig behandling. Behandlingen är det enda verktyget som behandlar grundorsaken, inte bara symptomen.

Det finns idag tre viktiga produktkategorier som erbjuder kortsiktiga lösningar på allergisymptom. Även om dessa inte behandlar grundorsaken ger de lindring genom att undertrycka de allergiska reaktionerna. De flesta har dock biverkningar.

Viktiga fakta om kortsiktiga lösningar på allergier:

  • Andra behandlingar än immunterapi ska endast vara kortvariga
  • Kortvariga allergilösningar erbjuder symptomatisk lindring men kan inte behandla de underliggande orsakerna till allergin
  • Kortsiktiga allergilösningar kan användas tillsammans med immunterapi under uppbyggnadsfasen eller efterföljande episoder
  • Immunterapi är säker, effektiv och beprövad vid långvarigt bruk