Bekämpar orsaken till allergier

Hudåkommor och allergier

Vad är en allergi?

Precis som människor kan hundar, katter och hästar lida av allergi. De immunologiska mekanismerna som ligger till grund för allergier hos hundar, katter och hästar är i princip samma som för människor. Allergi är ett tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Överkänsligheten orsakas av en ärftligt predisponerad felfunktion i djurets immunsystem. De ämnen som orsakar allergi – allergener – omfattar pollen, dammkvalster, mögel, epitel, insekter och foder.

Läs mer om allergier

Vad är klådtröskelvärdet?

Klådtröskeln är den punkt där djuret börjar klia sig. Klådtröskeln är olika för varje patient. Ett djur som är allergiskt mot dammkvalster kan vara symptomfri tills djuret utvecklar en ny allergi mot t.ex. pollen. Kvalsterallergin ensam behöver inte vara så irriterande att djuret börjar klia, medan den sammanlagda effekten av två allergier kan få djuret att komma över klådtröskeln. Detta kan leda till påtaglig klåda.

Hund

Allergi hos hundar visar sig ofta som en hudåkomma som kallas atopisk dermatit. Upp till 15% av alla hundar lider av atopisk dermatit. Atopi är en ärftlig form av allergi mot pollen från växter (t.ex. gräs, örter, träd), mögel-/jästsvamp eller olika damm- och förrådskvalster.

De första symptomen visar sig normalt då hunden är 1–3 år gammal (cirka 75% av alla fall). I enstaka fall visar sig symptomen hos djur under 6 månaders ålder.

Läs mer om hundallergier

Katt

Precis som hundar kan katter också drabbas av atopisk dermatit. De blir allergiska mot samma saker. Allergi hos katt kan även ge luftvägssymptom.

Läs mer om kattallergier

Häst

Precis som hundar och katter kan även hästar vara allergiska. Allergi hos häst orsakas ofta av insekter eller ört-, gräs- och trädpollen. Andra ämnen som kan utlösa allergier är dammkvalster, foder och mögel som finns i fuktigt hö eller halm. Hästar kan drabbas av såväl hud- som luftvägssymptom.

Läs mer om hästallergier

Foderallergier

Symptomen hos ett atopiskt djur och ett som lider av foderallergi kan vara förvillande lika. Utöver klåda och öroninflammationer är det vanligt med frenetiskt slickande av tassarna och magproblem som diarré och kräkningar hos djur med foderallergi. Symptomen uppträder året om.

Läs mer om foderallergier

Tro inte bara på vårt ord. Tusentals veterinärer världen över arbetar tillsammans med Artuvet. Här är bara några succeshistorier.

”Allergenspecifik immunterapi är fortfarande den gyllene standarden för behandling av atopisk dermatit, och gör det möjligt för djuret att bygga upp en tolerans. Enligt min erfarenhet har djur som behandlats med Artuvetrinvacciner bättre kontroll över sina allergihudproblem allteftersom åren går, medan djur som enbart har behandlats med symptomatisk behandling ofta blir sämre med åren. Förekomsten av biverkningar från vaccinen som tillhandahålls av Artuvet Animal Health är låg, mindre än 1 % i mina fall. Den kundservice som företaget erbjuder är utmärkt; alltid hjälpfull och effektiv.”

Dr Janet D Littlewood MA PhD BVSc DVR DVD MRCVS

RCVS Erkänd specialist i veterinärdermatologi

”Jag har använt Artuvets allergener för intrakutana tester, och allergener för allergenspecifik immunterapi sedan 2009, och har varit väldigt nöjd så här långt med produktkvaliteten och den service som företaget bistår med.”

Dr Peri Lau-Gillard DrMedVet CertVD DipECVD

Europeisk veterinärspecialist i dermatologi

”Jag har arbetat med Artuvet till mitt stora nöje i mer än 25 år, och jag är glad över att fortsätta med det.”

Margreet Vroom, dvm, dipl ECVD.

”Tack för det intressanta webinaret. Jag har använt immunterapi för behandling av AD hos hund i åratal. Enligt min åsikt är denna behandlingsmetod alltid ett alternativ till väldigt dyra nya mediciner.”

Dr hab. Jarosław Popiel prof. nadzw