Bekämpa orsaken till allergi

Ett effektivt sätt att slippa symptomen vid allergi är att undvika de ämnen man är allergisk mot. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt.

Därför är den viktigaste behandlingsmetoden vid allergi immunterapi. Det är en behandling som är säker och effektiv, och som kan användas under längre tid. När man identifierat vad det är som hunden, katten eller hästen är allergisk mot med hjälp av våra allergitester kan man hålla allergin under kontroll med Artuvetrin Therapy och se till att symptomen minskas avsevärt eller till och med försvinner.

Artuvetrin Therapy är den enda licensierade immunterapin i Europa. Därför är Artuvetrin Therapy förstahandsvalet enligt de europeiska läkemedelsföreskrifterna för djur (Direktiv 2004/28/EC).

Ladda ner bipacksedeln till Artuvetrin Therapy

Hur immunterapi fungerar

Artuvetrin Therapy fungerar genom att ge upprepade doser av allergener, vilket stimulerar en immunreaktion i kroppen och i sin tur leder till att en tolerans byggs upp. Det är den enda behandling som ändrar den allergiska sjukdomens utveckling samtidigt som den reducerar allergisymptomen till under symptomtröskeln. Artuvetrin Therapy ges som injektioner under huden och snart finns även en variant som droppas på munslemhinnan.

Immunterapin skräddarsys efter varje patient, mot bakgrund av de allergener som identifierats i våra allergitester. Effektiviteten hos Artuvetrin Therapy är cirka 75%. De flesta patienterna blir bättre inom 5-6 månader. Artuvetrin Therapy har i princip inga biverkningar och kan därför ges under längre perioder.

Det är viktigt att man håller sig till patientens allergibehandlingsplan för bästa resultat.

Administration och dosering

Den första dosen vid subkutan Artuvetrin Therapy är 0,2 ml och sedan ökas den gradvis över längre intervaller till maximalt 1,0 ml. När denna dos uppnås efter 12 veckor ges en fast dos på 1,0 ml varje månad. I vissa fall är detta behandlingsprotokoll för snabbt för patienten. Om så är fallet är det möjligt att avvika från det normala doseringsschemat. Innehållet i en flaska Artuvetrin Therapy räcker till en behandling på 10 månader. Allergi är en kronisk sjukdom och var 10:e månad krävs en ny flaska för att hålla allergin under kontroll.

 

 

Sammansättning och egenskaper

Artuvetrin Therapy innehåller 1 till 8 allergener eller allergenmixer per flaska. Varje flaska innehåller 10 ml.

 

 

 

Högsta standard på vår immunterapi

Vi erbjuder den högsta standarden för immunterapi – Artuvetrin Therapy:

 • Effektiv
 • Säker
 • För långvarigt bruk
 • Den enda licensierade immunterapin i Europa
 • Leverans inom 10 arbetsdagar
 • Finns i injektions- och snart även i droppform
 • Gratis, förstklassig support från våra veterinärer och allergiexperter

 

Schampo och tillskott av essentiella fettsyror

I samband med immunterapin kan det hjälpa att bada djuret om man vill lindra klådan och avlägsna miljöallergener från huden. Det är viktigt att välja rätt schampo, eftersom frekventa bad med fel produkt kan torka ut huden. Essentiella fettsyror har också en viktig roll att spela för hudens hälsa. De essentiella fettsyrorna ingår som en strukturell komponent i cellmembranen och kan bidra till att underhålla hudbarriären och stoppa allergener från att tränga igenom huden. Dessutom har essentiella fettsyror en anti-inflammatorisk effekt som lindrar symptomen som visar sig som klåda. Artuvets ATOPI-3 essentiella fettsyror är ett värdefullt tillskott för djur som lider av allergi.

Viktiga fakta om immunterapi vid allergi:

 • Den främsta metoden för behandling av allergi
 • Säker, effektiv och långsiktig behandling
 • Behandlar orsaken, inte bara symptomen
 • Återskapar den immunologiska toleransen
 • Finns i injektions- (subkutana sprutor) och droppform (ges på munslemhinnan)
 • Det är viktigt att hålla sig till immunterapi-schemat om man vill uppnå ett gott resultat