Vad är en allergi?

Precis som människor, kan även hundar, katter och hästar vara allergiska. De immunologiska mekanismerna som ligger till grund för allergier hos hundar, katter och hästar är i princip samma som för människor. Allergi är ett ärftligt tillstånd av överkänslighet mot ämnen, som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Överkänsligheten orsakas av en felfunktion i djurets immunsystem. De ämnen som orsakar allergi – allergener – omfattar pollen, dammkvalster, mögel, mjäll, insekter, fiber och foder.

Exponering för allergenerna, genom fysisk kontakt, inandning eller förtäring, gör att kroppens immunsystem överreagerar och producerar antikroppar för att bekämpa de invaderande allergenerna. Överreaktionen genererar ett inflammatoriskt gensvar i huden och orsakar således klåda, rodnad (atopisk dermatit) och som följd även skrapsår. Pruritus är det viktigaste kännetecknet för allergi – och en diagnos kan bara ställas efter en lång tid av klåda. Kutana lesioner så som erytem, exkoriationer och självförvållad alopeci, visar också hur allvarlig sjukdomen är. Respiratoriska symptom (allergisk rinit, astma), gastrointestinala symptom (kräkningar, diarré, gastrit) och okulära symptom (konjunktivit) kan också uppstå. En försämrad livskvalitet – både för ägare och djur – är en allvarlig följd som påverkar inte bara hälsa och välmående utan även bandet mellan människa och djur.

Grundläggande fakta om allergi:

  • Allergi är en livslång sjukdom, som kräver kontinuerlig behandling
  • Det rekommenderade valet vid behandling av allergi är immunterapi, en individuellt framtagen naturlig behandling som är säker, effektiv och som ordineras av veterinärer över hela världen. Behandlingen går att ge som droppar eller i sprutor
  • Alla patienter som lider av allergi, drabbas då och då av att allergin blossar upp, vilket kan kräva ett besök till veterinären