Foderallergi

Symptomen hos ett atopiskt husdjur och ett som lider av matallergi kan vara förvillande lika. Utöver klåda, öroninfektioner, frenetiskt slickande av fötterna är magproblem som diarré och kräkningar vanliga hos husdjur med matallergier. Symptomen uppträder normal året om.

Livsmedelsrelaterad överkänslighet kan inte behandlas med immunterapi. Att undvika eller utesluta födoämnen i kosten är den vanligaste behandlingsformen. Artuvetrin Matreaktionstest kan vara ett praktiskt verktyg när man vill avgöra vilken uteslutningskost som ska sättas in.