Att ställa diagnos på allergier

En korrekt allergidiagnos förutsätter en grundlig fysisk undersökning med en komplett klinisk bakgrund. Alla andra kända orsaker till klåda måste elimineras innan atopi kan fastställas. När andra utlösare till symptomen har kunnat elimineras ska allergitestning vara nästa steg.

Anamnesen ska också omfatta en beskrivning av sovplatsen (golvbeläggning, kuddar, filtar osv.), fodret (matallergier), närvaron av andra djur (atopi på grund av djurepitel) och växtligheten i patientens inomhus och utomhusmiljö. Effekten av tidigare utskrivna behandlingar kan också förse oss med värdefull information.

Artuvetrin® Serumtest

Vi erbjuder Artuvetrin screening och Artuvetrin allergipanel. Screeningtestet visar om det finns allergen-specifika IgE-antikroppar, utan att specificera det enskilda resultatet för alla de allergener som testats. Vid positivt resultat på screeningen kan resultatet för de enskilda allergenerna begäras – Artuvetrin allergipanel.

Läs mer

Artuvetrin® Intradermaltest

Artuvetrin Intradermaltest visar vilka ämnen som patienten är allergisk mot genom att injicera små mängder av olika allergener i patientens hud. Resultatet avläses genom att studera de lokala reaktionerna där respektive allergen sprutats in.

Läs mer

Artuvetrin® Foderreaktionstest

Om än inte diagnostiskt, så är ett kombinerat test av foderspecifikt IgE och IgG ett användbart verktyg för att fastställa en lämplig komposition hos en eliminationsdiet, vid försök att diagnosticera och hantera en misstänkt AFR.

Läs mer