Artuvetrin® Intradermaltest

Artuvetrin® Intradermaltest visar vilka ämnen som patienten är allergisk mot genom att injicera små mängder av olika allergener i patientens hud. Resultatet avläses genom att studera de lokala reaktionerna där respektive allergen sprutats in.

Med hjälp av patientens anamnes är det möjligt att utföra ett intradermaltest med de mest relevanta allergenerna. Vi har cirka 80 olika allergener till detta test.

 • 80 individuella allergener eller blandningar tillgängliga
 • 3 ml ampuller (för ca 60 test)
 • Hållbarhetstid 6 månader

Ladda ner bipacksedel

Innan det intradermala testet utförs

Innan intradermaltestet utförs ska medicinering som kan påverka allergierna och klådan – vilket omfattar prednison, ciklosporin och antihistamin – sättas ut under 2 – 6 veckor. Intradermaltestet görs på patientens laterala bröstkorg efter noggrann rakning av en ruta hud.

Så här gör man ett intradermaltest

En liten kvantitet (0,05 ml) av allergener respektive kontrollösning (positiv och negativ kontroll) sprutas in i huden på olika ställen. Efter 15–20 minuter tittar man om det uppstått svullnad på någon av injektionsplatserna på huden (bulformation). Om djuret är allergiskt mot det injicerde ämnet kommer en inflammatorisk reaktion att uppstå i huden i form av en svullnad. Svullnadens omfattning jämförs med den positiva och negativa kontrollen. På detta sätt är det möjligt att avgöra vilka ämnen som djuret är allergiskt mot. Självklart kan ett djur vara allergiskt mot flera ämnen.

 

 1. Raka försiktigt hundens laterala bröstvägg. Testet måste utföras på oskadad hud.
 2. Numrera injektionsställena på hundens hud med en märkpenna eller liknande med intervaller på 2,5 cm.
 3. Fyll sprutorna med de olika allergenerna respektive kontrollösningarna.
 4. Ge 0,05 ml av varje allergen resp. kontrollösning intrakutant (en bubbla kommer att uppstå efter injektionen) där numret på allergenen/sprutan motsvarar det nummer som är skrivet på huden.
 5. Läs hudreaktion efter 15–20 minuter genom att märka ökningen i utslaget med en märkpenna eller penna.

Artuvetrin Testkit

Eftersom vi har ca 80 enskilda allergener för hudtest kan du sätta samman ditt eget hudtest. Du kan också använda vårt föreslag till testuppsättning:

 • Negativ kontroll
 • Positiv kontroll
 • Gräspollenblandning
 • Trädpollenblandning 1
 • Trädpollenblandning 2
 • Ogräspollenblandning
 • Tyrophagus putrescentiae (Förrådskvalster)
 • Derm.farinae (Am. husdammkvalster)
 • L.destructor (Spannmålskvalster)
 • Derm.Pteronyssinus (Eu.husdammkvalster)
 • Acarus siro (Förrådskvalster/Mjölkvalster)
 • Kattepitel
 • Mögelsvampmix 1
 • Loppallergen

Tolkning av intradermaltest

Reaktionerna mäts efter 15 minuter men inte senare än efter 20 minuter. Den förstorade bulan märks med en hudmärkpenna eller liknande. För att kunna utvärdera resultatet kan man använda en linjal.

Reaktionen på den negativa kontrollen är normalt 0 mm.

Allergener med en buldiameter på mer än halva bulan orsakad av den positiva kontrollen (eller halva diametern av den “positiva” bulan minus den “negativa” bulan) ska ses som positiv.

När man utvärderar positiva reaktioner är storleken och formen på bulan viktig, men det är precis lika viktigt att kontrollera huruvida allergenen i fråga är relevant eller ej.

När man tolkar positiva reaktioner är det dessutom viktigt att inse att indirekt kontakt (t.ex. kläder efter en ridlektion) kan leda till relevanta, specifika reaktioner.