Artuvetrin® Serum Test

Detta serologiska test identifierar de allergener som kan vara ansvariga för atopisk dermatit. De mest relevanta indoor och outdoor allergerna undersöks. Tack vare den senaste tekniken har detta test en hög specificitet och känslighet.

 

 •  Speciellt utvecklad för hundar, katter och hästar
 • Speciellt formulerade paneler för Europa (nordväst och syd) inklusive Malassezia för hundar och katter
 • Hög specificitet och känslighet tack vare den senaste tekniken
 • Snabbt och pålitligt resultat
 • Korttidsmedicinering behöver inte avbrytas
 • Tydligt och lätt tolkbart resultat, tillsammans med tydliga råd och support

 

 

Screening

Screeningen indikerar om en av de testade allergenerna är positiv eller att alla allergener är negativa. Det anger inte vilka allergener (med undantag av allergen loppa för hundar och katter).

 • Det har utvecklats speciellt för hundar, katter och hästar
 • 100% pålitlig
 • Inklusive enskilt resultat för LOPPA (hos hundar och katter)

Hämta exempelresultat

Detaljerad allergipanel

Detta test specificerar de individuella resultaten för de testade allergenerna och en allergen-specifik immunterapi kan beställas baserat på resultatet. Det finns praktiskt taget ingen korsreaktivitet med IgG och kommer med tydliga behandlingsråd.

Hundar och katter

 • Specifik panel för hundar och katter
 • De 29 mest relevanta indoor och outdoor allergerna undersöks, inklusive Malassezia
 • 3 monoklonala antikroppar härledda från rekombinant IgE

Hämta exempelresultat

Hästar

 • Specifik panel för hästar
 • De 30 mest relevanta indoor och outdoor allergerna undersöks, inklusive insekter
 • 1 monoklonal antikropp härledd från en rekombinant häst-IgE

Hämta exempelresultat