Symptomatisk behandling

Det finns ett antal läkemedel som kan bidra till att lindra ditt djurs allergisymptom. Vår rekommendation är att använda dessa produkter tillsammans med Artuvetrin Therapy så att ditt djurs allergi hålls under kontroll tills dess immunförsvar har ställt om sig och överkänsligheten minskat eller försvunnit. Det långsiktiga målet är att djuret förblir symptomfritt på enbart immunterapi. Artuvetrin Therapy är en säker, effektiv och långsiktig behandling. Immunterapi är det enda sättet att behandla grundorsaken, inte bara symptomen.

Det finns idag tre viktiga produktkategorier som erbjuder symptomatisk behandling av allergi. Även om dessa inte behandlar grundorsaken ger de lindring genom att undertrycka de allergiska reaktionerna. De flesta har dock biverkningar.

Viktiga fakta om symptomatisk behandling av allergi:

  • Andra behandlingar än immunterapi är bäst lämpade för kortvarigt bruk
  • Ger symptomatisk lindring men kan inte behandla de underliggande orsakerna till allergin
  • Kan användas tillsammans med immunterapi under uppstartsfasen eller vid tillfälligt uppblossade symptom
  • Immunterapi är säker, effektiv och beprövad vid långvarigt bruk