Lojalitets- och vårdprogram

Totalsupport

Vårt lojalitets- & vårdprogram ger dig total support, så att du kan erbjuda dina kunder kvalitetsvård och göra livet lättare för både dig och ägaren.

Den senaste informationen och nyheterna

Du får den senaste information och nyheterna med vårt nyhetsbrev och detaljerad hjälp av utbildad personal som står beredda att besvara alla dina frågor.

Vår webbsida

Här hittar du information, beställningsformulär och material.

Kundbroschyr

Här hittar dina kunder bakgrundsinformation om allergi, testning och behandlingsmetoder.

Skala för klåda

Att gradera klådan på en skala vid början av och under behandlingen ger större insikt i hur effektiv behandlingen är.

Logg

Loggen kan användas till att registrera reaktioner och observationer. Med hjälp av denna logg i kombination med den kliniska bakgrunden är det möjligt att anpassa behandlingsprogrammet efter djuret i fråga.

Påminnelser från Artuvetrin

När du anmäler dig till påminnelser från Artuvetrin får du personliga e-postmeddelanden som påminner dig om att beställa mer Artuvetrin Therapy i god tid. Du behöver inte själv hålla redan på när du behöver beställa.

Artuvetrin Therapy fortsätter att fungera troget och effektivt.